5 gode råd til en bedre tilstandsrapport

5 gode råd til en bedre tilstandsrapport

Er du i en situation, hvor du synes, du trænger til en fornyelse i dit liv, og drømmer du om en ny bolig, så er der nogle praktiske ting, du skal være opmærksomme på for at undgå at tabe for store summer penge på et hussalg af nuværende bolig. Tilstandsrapporten er en af de ting, du skal prioritere højt.

En tilstandsrapport er et huseftersyn. Mere konkret beskrevet er det en vurdering af den pågældende boligs stand i forhold til dets alder, og boligen sammenlignes med lignende boliger, der har samme alder. Af tilstandsrapporten fremgår der synlige skader, som nedsætter boligens funktion og værdi markant. Derudover fremgår begyndende skader på boligen i rapporten.

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men ved de fleste salg vil det komme både køber og sælger til gode med en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er med til at give en potentiel køber en idé om, hvad den køber. Som sælger kan du komme til at hæfte for fejl og mangler uden rapporten, derfor vil det være en fordel med en tilstandsrapport, som er påkrævet, hvis du vil have en ejerskifteforsikring.

En af de eksperter der kan hjælpe dig med udarbejdelse af en tilstandsrapport er Domutech.

Herunder finder du råd til en god tilstandsrapport for private.

  1. Tjek vinduer

Husets vinduer er oftest et af de steder, hvor du bør sætte ind, da de kan have skader. Tjek om de er tætte nok. Hvis de er fint tætte, så kan du altid give dem en omgang maling, som giver et godt indtryk på en bygningssagkyndig.

  1. Fjern snavs i tagrenden

Undersøg om din tagrende er fyldt med blade eller andet snavs, for ellers kan du risikere at få en såkaldt anmærkning.

  1. Har du styr på fugerne?

Fuger på badet eller i bryggers er typisk elementer, du skal være opmærksomme på. De skal være helt tætte for at undgå vandskader. Og det kan koste dyrt, hvis de ikke er helt tætte.

  1. Eltavlen skal virke optimalt

Eltavlen i huset skal være opmærket rigtigt med mærkater om tilhørsforhold og sikringer. Desuden skal tavlefronten være helt uden mangler.

  1. Gør plads til den bygningssagkyndige

Den bygningssagkyndige skal kunne komme til overalt i huset, så der kan blive lavet en fyldestgørende tilstandstandsrapport. Ellers risikerer du, at der er mangler som bliver overset, og som du kan komme til at hæfte for.