Grav-selv-fibernet – sådan er reglerne udformet

Grav-selv-fibernet – sådan er reglerne udformet

Fibernet er blandt de bedste løsninger inden for internet, der er til rådighed for danskerne. Det store problem omkring det er dog, at det kræver nedgravninger af kabler, hvis man gerne vil have det til sin husstand. Af samme årsag er det endnu ikke alle, som rent faktisk har denne mulighed. Da det er udbyderne, som bestemmer, om der er grund til nedgravninger i et givent område, så er det også et tilbud hos flere af udbyderne af fibernet, at du selv står for nedgravningen fra dit skel til dit hus. Er der dog mindre end 30 meter fra dit hus til det givne tilkoblingssted, er udbyderen faktisk forpligtet til at stå for nedgravningen.

Har du dog 30+ meter ind til dit hus fra dit skel, kan du selv stå for nedgravningen. På trods af arbejdet står du dog til at kunne spare penge. Herunder kigges der nærmere på, hvordan en sådan nedgravning foretages. Det første, du dog bør foretage dig, inden du graver ned, er naturligvis at finde det rigtige abonnement fra den rigtige udbyder. Her finder du en fibernet oversigt med priser, hvor du får et grundigt overblik over mulighederne.

Kom godt i gang med nedgravningen

Efter at du har kontaktet og aftalt med en fibernetudbyder, at du selv står for nedgravningen, så foretager du en opmåling af distancen mellem hus og tilkoblingssted. Husk dog at lægge et par meter til, så du ikke står med et for kort fiberrør. Et fiberrør, som du i øvrigt afhenter hos udbyderen eller får tilsendt.

Ved selve nedgravningen er det vigtigt, at røret lægges mindst en halv meter ned i jorden og gerne dybere. Er det nødvendigt, at røret svinger under jorden, så skal det bøjes ganske forsigtigt. Dette kræver, at det lægges i en stor og blød bue med en radius på mindst 30 cm.

Ved enden af huset graver du et hul i jorden på 1 x 1 meter og med 50 cm i dybden. Herfra vil teknikeren fra udbyderen typisk bore hul i muren og tilkoble kablet til din boks. Vær i øvrigt opmærksom på, at der i huset skal være en stikkontakt indenfor 1,5 meter af placeringen – ellers skal en forlængerledning gøres klar.

Husk at lægge et varslingsbånd

Det skal desuden markeres helt tydeligt, hvor røret ligger, så ingen – hverken dig eller fremtidige ejere – kommer til at grave det i stykker. Det er meget vigtigt og kan sikre både dig og andre fra fremtidige og dyre regninger.

Ved at lægge et helt tydeligt orange varslingsbånd – som i øvrigt medfølger i købet – vil folk opdage faren, inden uheldet er ude. Båndet skal nemlig graves ned 10 cm under jordens overflade hele vejen henover fiberbåndets placering. Det er en simpel men effektiv måde at sikre fiberkablet på.

Regler og sikkerhed

Før og under nedgravningen er det desuden vigtigt at være opmærksom på lovgivningen omkring det. Eksempelvis må du ikke grave under 1 meter fra gasledninger, ligesom der ikke må være el-installationer tæt ved hullet, som bores i husmuren. Andre regler samt hvad du ikke må gøre, kan du læse meget mere om i linket tidligere i artiklen eller hos forbrugstest.dk.