Simple boligforandringer kan formindske varmeregningen

Når man har en bolig af lidt ældre karakter, ser man ofte, at varmeregningen er alt for stor, og det skyldtes blandt andet, at boligens opvarmningskilde ikke er specielt effektiv, mens boligens isoleringsevne naturligvis også spiller en stor rolle på varmeregningens størrelse. Det er dog muligt at afhjælpe sådanne problemer en smule, og det kan man eksempelvis gøre ved at finde en supplerende opvarmningskilde.

Benyt varmepumpe som supplerende varmekilde

Har man et eller flere rum i boligen, som er svære at få varmet op med boligens primære opvarmningskilde, kan det være en fordel at finde en supplerende varmekilde, således den primære opvarmningskilde kan få noget hjælp og derved ikke skal benytte alt for mange ressourcer på opvarmningen. Når man skal vælge en supplerende varmekilde, er det vigtigt, at den er effektiv og energivenlig, således det er billigt at holde den kørende, mens den også skal kunne give god varme til boligen med brug af få ressourcer. Det kan eksempelvis være en luft til luft varmepumpe, man kan sætte op i boligen i det rum, der er svært at få varmet op. Hvis man ikke har eksempelvis en varmepumpe, er det nødvendigt at skrue meget op for den primære opvarmningskilde, hvilket kan være meget dyrt i længden. Det undgår man med en varmepumpe, da man herved ikke skal skrue unødvendigt meget op for den primære opvarmningskilde, og det kan ofte vise sig, at det kan være billigere at have en varmepumpe kørende frem for at skrue meget op for eksempelvis fyret.

Efterisoler boligen og hold på varmen

Det kan også give en mindre varmeregning, såfremt man har efterisoleret boligen godt, og det kommer som et resultat af, at boligen holder bedre på den producerede varme, hvormed opvarmningskilden skal benytte færre ressourcer. Herudover bliver det også lettere at holde en konstant temperatur, hvormed opvarmningskilden også arbejder på et konstant niveau, hvilket i længden også kan vise sig at give en billigere varmeregning. Er boligen dårligt isoleret, vil der være mange temperaturforskelle i boligen, som opvarmningskilden begynder at kompensere for ved at køre på højtryk. Det er dyrt i ressourcer, mens det også er hårdt for opvarmningskilden, hvormed en efterisolering altså kan være godt givet ud, hvis man har en stor varmeregning. Få råd til energirenoveringerne med et lån.