Nyt tag: Hvad skal jeg være opmærksom på i forløbet?

Nyt tag: Hvad skal jeg være opmærksom på i forløbet?

Efter du har indhentet forskellige tilbud fra håndværkere og taglæggere og valgt det bedste tilbud, starter det egentlige forløb. Når du laver en plan med din taglægger for forløbet, skal du være opmærksom på forskellige ting. Tidsplanen kan for eksempel skride, da det ikke kun er taglæggerens arbejdsindsats, der er afgørende men også forhold som vind og vejr. Du kan heller ikke være sikker på, at budgettet holder, da der kan opstå uforudsete udgifter, når I får fjernet det gamle tag. For eksempel kan det vise sig, at der ikke er den mængde isolering, som forventet, hvilket kan betyde ekstraudgifter. Det er i den forbindelse en god ide at vælge en håndværker eller taglægger, hvor du kan mærke, der er en fornuftig dialog.

Få hjælp fra en byggesagkyndig

Det kan være en god ide at få en byggesagkyndig til at styre forløbet, når du får lagt et nyt tag. På den måde er du godt stillet, hvis der skulle ske at være uenigheder mellem dig og din taglægger, fordi den byggesagkyndige fungerer som mellemmand. Det er en ekstra post på budgettet, men det kan give ekstra tryghed, og det kan rode dig ud af nogle problemer, du måske ikke havde haft mulighed for selv at klare. Hvis du for eksempel er uenig med din taglægger, om hvordan noget er udført, kan en byggesagkyndig hjælpe dig til at få foretaget ændringer, så det bliver, som du gerne vil have det. At renovere tag kan blive en dyr renovering, og du har derfor muligheden for at optage et boliglån via nettet, så du nemmere kan komme igennem projektet.

Vær forberedt på en anden hverdag i taglægningsperioden

I perioden, hvor dit tag bliver lagt, skal du være opmærksom på, at din hverdag ikke helt kommer til at forløbe som vanligt. Der vil ligge materialer til det nye tag omkring dit hus, som skal bruges. Du vil få dækket store dele af dit hus med en presenning, og der vil blive sat et stillads op, som folkene kan arbejde fra. Det kan også være, du skal stå til rådighed med hensyn til eventuelle spørgsmål og andet.