Stråtagets udvikling

Stråtagets udvikling

I de tidligere år var ståtage lavet af materialer, som naturen kunne byde på. Her var det mest brugte tækkemateriale langhalm af rug eller hvede, men også tang, lyng og marehalm blev hyppigt anvendt. Derudover var der også ved søer og fjorde mulighed for at skaffe tagrør, da man i rørskove kunne finde disse. Tagrørene har en længere holdbarhed, og samtidig har de også en god isoleringsevne. Dengang høstede man rørene om vinteren, når vandet frøs. I dag foregår det ikke helt på samme måde, da man i stedet for importerer de fleste tagrør fra andre lande – hovedsagligt Polen. Dog høstes der også en lille smule i Danmark.

 

Arbejdsmetoden har også ændret sig markant fra de tidligere år til nu. Rør – og halmbundter blev dengang syet til lægterne i form af håndsnoede halmbånd. I dag er disse erstattet med metaltråd, og bundterne bliver også skruet fast til lægterne. Altså er man i dag meget bedre til at lægge stråtag, end man var i gamle dage.

 

Ikke et gør-det-selv-arbejde

Desuden er tækning med strå i dag ikke et gør-det-selv-arbejde, da projektet helt klart kræver en mand, der ved, hvad han laver. På den måde sikrer man sig den bedst mulige holdbarhed, og taget bliver også på den måde lagt, så det følger hældningen på huset. Samtidig er det også vigtigt, at man tænker på luftcirkulationen i mellem rørene, så taget hurtigt kan tørre, hvis det har regnet. I de tidligere år havde man ikke helt den samme erfaring og de samme bekymringer, og det synes derfor at være en del lettere i gamle dage. I dag er vi mere bevidste, og vi forsøger i alle vores arbejdsmetoder med tag at bekæmpe svamp og andet råd, der ikke hører hjemme på eller i vores tage.

 

Overvejer du stråtag?

Stråtag i dag kan være dyrt, men man får også et færdigt resultat, der slet ikke kan måles med metoderne i gamle dage. En tækkemand i dag er meget bevidst om alle ulemper, og han arbejder derfor bevidst på at modarbejde disse. Ønsker du et stråtag, skal du ikke holde dig tilbage. Tag kontakt til din tækkemand. På Hornby.dk kan du læse meget mere om stråtag, og du kan ringe og få et uforpligtende tilbud på stråtag i Nordsjælland.