Trænger din brønd til boring?

Trænger din brønd til boring?

Der findes mange grunde til, at en brønd trænger til at blive boret, og hvis din brønd trænger til det, så er det muligt for dig at gøre det selv. Der er dog mange ting, som du bør have styr på, inden du går i gang.

Gør det selv og de forskellige former for boring

En af de første ting, som du bør sikre dig, er at du kan komme til brønden, og at underlaget er stabilt og stærkt nok til, at en brøndboring kan lade sig gøre. Derudover bør du have styr på, hvordan du får bortskaffet vand, jord og sten, som kommer fra brønden under boreprocessen. Det kan kræve, at der kommer en lastbil med en kran ind og læsse materialerne.

De fleste private brøndboringer kan foretages på tre måder, og valget at måde kommer an på beskaffenheden og udformningen af de jordlag, der skal bores igennem. De tre former for boringer hedder tørboring, skylleboring og lufthæveboring.

Tørboring
Dette foregår ved, at der bores igennem jordlagene med et stort bor. Der bores helt ned til grundvandet.

Skylleboring
Der skyldes vand ned i undergrunden med højtryk. Derefter afstives borehullet med boremudder, hvilket gør, at boringen er hurtigt overstået. Denne boringsmetode er også god til store boredybder.

Lufthæveboring
Denne type boring anvendes ofte kun, hvis undergrunden er meget kalkholdig, eller hvis der skal bores med store diameter. Det udborede materiale hentes op med skyllevand, og borehullet afstives med boremudder undervejs i boringsprocessen. Denne metode er også velegnet, hver der skal bores meget dybt.

Hvis du ikke selv kan gøre det, så bør du søge hjælp

Hvis du ikke mener, at du er i stand til at foretage brøndboringen selv, så kan du vælge at søge professionelt hjælp. Der findes bl.a. et firma i Hammel, som du kan læse mere om ved at klik her.