Opmærksomhedspunkter ved anlægning af nyt tag

Opmærksomhedspunkter ved anlægning af nyt tag

Når man skal have lagt et nyt tag på sommerhuset, huset, fritidshuset eller lignende, er der flere forskellige ting, man skal have øje for, og dette er blandt andet gældende for tagets udseende. Det er vigtigt, at tagets udseende stemmer overens med udseendet på boligen, således der er harmoni i boligens samlede udseende. Dette er først og fremmest vigtigt, da det oftest er boligens ydre, der danner førstehåndsindtrykket i hele boligen. For så at finde det rette udseende til taget, kan det være en fordel at undersøge de forskellige typer af tag og deres udseende. Eksempelvis fås tagpap i sort og grå, og tagtypen har en ru overflade, mens tagsten fås i mange forskellige farver og kan fås med forskellige overflader, og det er vigtigt at få afstemt med krav, ønsker og behov.

Let eller tungt tag?

Herudover er der også nogle lidt mere tekniske overvejelser, man skal gøre sig, og dette er blandt andet gældende for tagbeklædningens vægt, der i realiteten spiller en forholdsvis stor rolle ved valg tag. De tunge tagbeklædninger tæller eksempelvis tagsten af beton, tegl samt naturskiferplader, mens de lettere typer af tagbeklædning er eternitplader, tagpap, stålplader og lignende. Har man tidligere haft et tungt tag, vil der som udgangspunkt ikke være problemer i at lægge en let type af tagbeklædning i stedet for det tunge. Omvendt kan det lede til problemer, hvis man lægger tungt tag på huse, der tidligere har haft en lettere type af tag. Hvis husets vægge og selve tagkonstruktionen er lavet til let tag, giver det anledning til alvorlige problemer, såfremt man lægger et for tungt tag. Det kan i tilfælde som dette være en fordel at få hjælp til at få lagt nyt tag, hvilket er gældende, om det er i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby eller lignende.

Taghældning og undertag skal også overvejes

Det kan også være en fordel at få noget hjælp af kyndige tømrere, når man skal vælge tag i forhold til taghældning og undertag. Nogle typer af tagbeklædning som eksempelvis tagpap kan benyttes på stort set alle typer af taghældninger, mens eksempelvis teglsten kan benyttes ved taghældninger på 15-20 grader, hvilket også skal medregnes i overvejelserne. Herudover skal man også afstemme valget af tagbeklædning med det undertag, der er på taget, eller det undertag, man skal have anlagt. Får man ikke afstemt dette korrekt, kan det give anledning til tagskader, hvilket kan blive omkostningsfuldt at reparere.