Sådan skal du håndtere dit farlige affald

Sådan skal du håndtere dit farlige affald

Farligt affald anvendes som fællesbetegnelse for affald, som på kort eller lang sigt kan medføre skader hos mennesker, dyr eller økosystemet, hvis det ikke håndteres korrekt. Vi har den rette viden og de tilladelser, der kræves for at hjælpe med effektiv og sikker håndtering af al slags kemisk affald og andet miljøfarligt affald. Ved hjælp af kurser, analyser og korrekt emballage skaber vi sammen en genvindingsløsning, der kombinerer god affaldsøkonomi med høj sikkerhed og miljøfordele.

Processen

Når du overgiver farligt affald til en organisation, som ved hvordan det skal behandles, sker der er række ting. Først finder de ud af, hvilken slags affald de har med at gøre. Bahefter indsamler de affaldet, og putter det i de rigtige beholdere baseret på, hvad affaldet består af of hvordan det senere skal behandles. Bagefter bliver det fragtet hen til organisationens anlæg, hvor det kan blive behandlet under de rette vilkår. Så er der en masse papirarbejde, så man er sikker på at man overholder de forskellige love og foranstaltninger. Så begynder man at behandler affaldet og til sidst bliver det enten sendt til slutbehandling, eller sendt videre hvis det kan genbruges.

Pas på jorden

Hvert år bliver der produceret store mængder farligt affald under produktion af helt uskadelige produkter, som du bruger i din hverdag. Hvis du ikke er klar over dette, og ved hvad du skal gøre af affaldet når det ikke længere kan bruges, risikere du at frigøre nogle farlige stoffer til naturen, og det kan have fatale konsekvenser. Derudover kan man også genbruge en del af affaldet, så det kan bruges til at lave nye skinnende produkter, som du kan gå ud og købe i det lokale supermarked. Det er vigtigt at vi passer på vores natur og miljø, så vi kan blive ved med at have adgang til alle disse fantastiske ressourcer, som naturen giver os.