Få et bedre indeklima – skift dine cigaretter ud med e-cigaretter!

Få et bedre indeklima – skift dine cigaretter ud med e-cigaretter!

Noget af det værste ved almindelige cigaretter er den røg, som ryger direkte fra lungerne og ud i den luft, som vi alle skal indånde. Det er slemt for dem, der normalt ikke ryger, men det kan faktisk også være slemt for dem, der allerede ryger cigaretterne. Dette skyldes især, at cigaretrøg hænger i luften hos dem, der ryger i hjemmet, og selv ved udluftning mange gange om dagen vil indeklimaet være utrolig skidt. Derfor: Gør dig selv den tjeneste at skifte cigaretterne ud med e-cigaretter i stedet!

Gavnlig effekt fra dag 1!

Selvom du ryger mange cigaretter om dagen, så vil du stadigvæk lide under det dårlige indeklima, som røgen forårsager. Dette skyldes, at din krop og lunger også bliver påvirket af røgen, når du f.eks. sover, og det kan føre til åndenød og kroniske hovedpiner, hvis der ikke er nok ilt i luften. Alle disse gener kan dog undgås, hvis du skifter til e-cigaretter i stedet!

Med en e-cigaret i hånden får du den nikotin, du behøver uden alle de skadelige bivirkninger, som selve røgen forårsager. Den smarte e-væske bliver lavet til damp inde i cigaretten, og derfor kommer der kun vanddamp ud i rummene, når du ryger indenfor. Dette forbedrer indeklimaet markant, da du ikke længere har røgen at kæmpe med, men du bør dog stadig lufte ud ofte for at få den tætte vanddamp væk fra lokalerne. Dermed bliver rygningen ikke mere skadelig for dit indeklima end et godt, langt brusebad er!

E-cigaretter er billigere og sundere!

Selvom der er forskellige meninger om, hvorvidt e-cigaretter er sunde eller ej, så er der dog bred enighed om, at de er sundere end almindelige cigaretter. De almindelige cigaretter ligger meget stort pres på dine lunger, der lider under de store mængder røg, de skal klare, og her er vanddampen ikke nær så hård ved lungerne. Dette gælder også for omgivelserne, der ikke tager nær så meget skade af dampen, som de gør af røgen. Hertil kan du lægge en stor besparelse oveni, da e-væske er op til 80 % billigere på den lange bane, end den tilsvarende mængde almindelige cigaretter. Hjælp derfor dig selv, dine nærmeste og dit indeklima og skift til e-cigaretter i stedet!