Guide: Sådan opvarmer du din bolig

Guide: Sådan opvarmer du din bolig

Vi kan ligeså godt se i øjnene, at det danske klima ikke altid inviterer til strand og solhat, men i langt højere grad varme tæpper og en vamset sweater. Det er med andre ord et begrænset antal måneder om året, hvor vi kan færdes i hjemmet uden at tænke på at opvarme huset. Det kan være en dyr fornøjelse at undgå gåsehud og lettere forfrysninger afhængig af, hvilken opvarmningskilde man anvender. Det er både et spørgsmål om effektivitet og ikke mindst prisen, der afgør, hvad man vælger. I denne gennemgang giver vi dig en oversigt over de mest almindelige varmekilder samt de fordele og eventuelle ulemper, de medfører.

opvarmning-af-bolig

Varmepumpe

Den første opvarmningskilde er en varmepumpe, der er har en masse fordele – både økonomisk og miljømæssigt. En varmepumpe fungerer som et omvendt køleskab, eftersom den opsamler og omdanner den naturlige varme, der er i enten luften eller jorden. Denne luft bliver efterfølgende sendt ud i huset og sørger for varme. En varmepumpe producerer mere energi end den forbruger, hvilket tydeligt kan mærkes på varmeregningen. Varmen fra en varmepumpe er samtidig med til at forbedre indeklimaet, da den eksempelvis reducerer støv- og pollenpartikler i hjemmet. Varmepumper svinger i pris, men det kan være en god investering på sigt. Har du først anskaffet dig en varmepumpe, kan du regne med at have den i 10 år afhængig af vedligeholdelse og serviceeftersyn.

Se et stor udvalg af varmepumper her.

Oliefyr

En anden kilde til opvarmning af huset er et oliefyr. Der er i dag cirka 250.000 danske husstande, der opvarmes ved hjælpe af et oliefyr, men det antal ventes at falde i fremtiden. Årsagen er, at et oliefyr ikke er synderligt miljøvenligt, og da der heller ikke er en økonomisk besparelse sammenlignet med alternativerne, bliver det en mindre og mindre populær opvarmningsmetode.

Et oliefyr leverer både varmt vand i stuerne og i vandhanerne. Det fungerer således, at olien fra den dertilhørende olietank brændes af og bruges derefter til at opvarme det vand, der løber i radiatorerne, gulvvarmen samt boligens brugsvand.

Fjernvarme

Der er stor sandsynlighed for, at der bruges fjernvarme til at opvarme din bolig. Således er det 64% af de danske husstande, der benytter sig af fjernvarme. Er der mulighed for det i den pågældende bolig, kan man tilslutte sig fjernvarmenetværket og dermed få leveret varme fra et fjernvarmeanlæg. Varmen produceres via afbrænding af blandt andet affald, fossile brændstoffer og biomasse, hvorefter det varme vand via et lukket rørsystem sendes ud til boligerne. Når vandet har afgivet varmen, sendes det retur til kraftværket og opvarmes på ny. Fjernvarme bruges ligeledes både til opvarmning af boligen og brugsvandet.

På grund af afbrændingen af blandt andet affald er fjernvarme ikke den mest miljøvenlig opvarmningsform. Til gengæld er det en forholdsvis billige måde at opvarme med sammenlignet med eksempelvis el, olie og gas.

Naturgas

Naturgas kommer fra undergrunden og løber via gasnettet ud til gasfyr rundt omkring i de dansk hjem. Det fungerer på den måde, at gassen bliver antændt og dermed varmer både brugsvandet og vandet til radiatorerne. Det er en forholdsvis billig og nem måde at opvarme på, og samtidig er det en del mere miljøvenligt sammenlignet med el og oliefyr. Dog er det stadig en langt mere miljøvenligt at væge både en luft til luft og en luft til vand varmepumpe.

Træpillefyr

Den sidste varmekilde i denne guide er et træpillefyr. Man kan sige, at et træpillefyr fungerer på samme måde som et oliefyr, men der er stadig væsentlige forskelle. Hvor et oliefyr afbrænder affald og fossile brændstoffer, benytter et træpillefyr træpiller, der er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Et træpillefyr er en forholdsvis billig opvarmningsmetode og samtidig et mere miljøvenligt valg en nogle af alternativerne. På grund af afgifter ventes træpiller at blive dyrere i fremtiden og samtidig er en anden lille ulempe, at træpiller optager en del af pladsen. Men med alle opvarmningskilder handler det om at indgå et kompromis med bekvemmelighed, pris og miljø.