Hvad kan en elektriker, og hvad kan jeg bruge dem til?

Hvad kan en elektriker, og hvad kan jeg bruge dem til?

Odense har over 170.000 indbyggere. Du kan derfor sætte lighedstegn mellem mange indbyggere og mange husstande. Du kan også gå så langt og sætte lighedstegn mellem mange husstande og mange elinstallationer.

De fleste kan nok finde ud af at skifte en pære selv. Men til de større og mere komplekse elinstallationer kan det være en god idé at finde en elektriker i Odense til at udføre arbejdet for dig.

haandvaerker

Hvad kan en elektriker egentlig lave?

Helt simpelt kan man sige, at en elektriker varetager opgaver, som har at gøre med elektricitet. Vælger du at uddanne dig til elektriker, får du undervisning og praktisk erfaring med at reparere og installere både små og store elanlæg.

På uddannelsen kan du også specialisere dig inden for et mere snævert område inden for elektrikerfaget. For eksempel kan du specialisere dig som klassisk elektriker, men du kan også specialisere dig inden for el og it.

Elektrikere udfører mange forskellige typer opgaver. Typiske opgaver er for eksempel tjek af installation af ledninger eller elinstallationer. Mange elektrikere udfører også opgaver inden for installation og vedligeholdelse af sikringer og stikkontakter.

Elektrikere kan også arbejde som konsulenter, hvor de rådgiver kunder om elinstallationer.

Hvorfor skal jeg ansætte en elektriker – er det ikke billigere at gøre det selv?

Jo, det er meget sandsynligt, at udgifterne er mindre, hvis du selv udfører dine elinstallationer. Men de lave udgifter er ikke det værd, hvis du risikerer at miste livet på grund af et elektrisk stød.

Uddannede elektrikere kender deres fag, og de har viden og erfaringen til at håndtere og vedligeholde mange forskellige typer elinstallationer.

En enkelt forkert installeret elinstallation kan udgøre en risiko for hele din husstand eller din arbejdsplads. Forkert installerede elinstallationer kan nemlig bryde ud i brand. Overlader du arbejdet til en professionel, løber du ingen dødelige risici.

Du risikerer også at få elektriske stød, hvis der er fejl i din elinstallation. Elektriske stød kan variere i kraft, men du ved aldrig, om du får et lille stød, som kun efterlader en snurren i din krop, eller om du får et fatalt stød, som du aldrig vågner op fra. Desuden er elektriske stød uforudsigelige. Det vil sige, du aldrig ved, hvornår de kommer, eller hvem de går ud over.