Køb af andelsbolig

Køb af andelsbolig

Tænker man på at investere i en andelsbolig, skal man have flere ting in mente for at købet ikke skal udvikle sig mindre økonomisk fordelagtigt end forventet. Set i forhold til at leje en bolig, er der klare fordele ved en andelsbolig. Fx vil den månedlige ydelse ofte være lavere end huslejen er på en lignende lejebolig. Grunden til dette er at ydelsen pr. måned kombineres med et indskud til andelsboligforeningen.

Man investerer i en andel

At købe en andelsbolig betyder ikke, at man køber et hus eller en lejlighed. Man investerer i en andel af andelsforeningen og får som medejer ret til at benytte den bolig ens andel udgør. Når man køber en del af en andelsforening, påtager man sig også en del af den gæld, der er i foreningen. Som medejer får man mulighed for at have indflydelse ved afstemninger i foreningen. Da vigtige beslutninger om fremtidige investeringer mm. ofte baseres på flertalsafstemninger, kan man dog ikke vide sig sikker på, at det er ens egne meninger, der kommer til at påvirke foreningens liv fremover.

Hvad dækker boligafgiften?

Når man ejer en andelsbolig er man forpligtet til at betale en afgift til andelsforeningen hver måned. Almindeligvis dækker en sådan afgift både afdrag på den gæld andelsforeningen har og de udgifter, der er til den revisor, der skal gennemse foreningens regnskaber. Derudover kan der være en vicevært, der skal have løn og et vaskeri, der skal vedligeholdes mm.

Vær opmærksom på finansieringsmuligheder

Da man ikke bliver ejer af fast ejendom ved at investere i en andelsbolig, kan man heller ikke låne penge i en kreditforening. Derfor vil man ofte være nødsaget til at optage det dyrere banklån. Det skal man huske at medregne, når man påtænker køb af en andelsbolig.

Sæt dig ind i foreningens vedtægter

Man skal være opmærksom på en andelsforenings vedtægter. De regler, der gælder overordnet, står i andelsboligloven. Men en forening udarbejder selv de mere specifikke regler og forpligtelser, der skal gælde i den pågældende forening. Derfor er det en rigtig god ide at sætte sig ind i disse, inden man køber en andel. Der kan være forbud af forskellige slags, der gør, at man ikke kan leve sit liv som ønsket. Måske er det forbudt at have husdyr eller at fremleje sin bolig.

Tjek foreningens regnskaber og lån

Det er ligeledes en god ide at tjekke en andelsforenings regnskaber inden man investerer i den. Da det er de færreste, der kan gennemskue et regnskab og dets betydning for foreningens økonomi fremover, er det værd at overveje at få hjælp fra en rådgiver med erfaring indenfor dette. Det kan have stor betydning for ens økonomi, hvad andelsforeningen har af planer for fx renoveringer og investeringer og, hvordan de håndteres.

I tillæg er det væsentligt at interessere sig for, hvilken låntype andelsforeningen har samt den restgæld, der er. Er lånene med en rente, der er variabel, har det selvfølgelig betydning for den månedlige ydelse, hvis renten stiger.

Er der skitseret en plan for renoveringer?

Det betyder ikke, at man kan være sikker på en lav månedlig ydelse, hvis foreningen ikke har nogen særlig gæld. Måske har de bare ikke helt styr på de nødvendige renoveringer, der vil opstå og, som de må låne penge til at få udbedret. Derfor skal man altid undersøge, om der ligger en plan for fremtidige projekter. En sund forening har ofte lagt planer for vedligeholdelse måske op til 10 år frem. Det giver et økonomisk overblik og mindsker risikoen for en større boligafgift. Boligafgiften har i tillæg betydning, hvis man gerne vil sælge sin andel. Jo lavere den er, jo lette vil den højst sandsynligt være at sælge.
Læs eventuelt advokatens råd om andelsbolig her