Trænger hulmuren til isolering?

Trænger hulmuren til isolering?

En af de nemmeste former for efterisolering er isolering af ydermuren. Denne lille guide giver dig nogle tips til hvad du bør undersøge.

Inden hulmursisolering – hvad bør jeg undersøge?

En termografering vil være et godt sted at starte. En termografi kan bedst sammenlignes med et røntgenbillede af dit hus. Billedet viser kolde og varme steder på huset. Dermed vil huller eller mangler i isoleringen hurtigt vise sig. Kuldebroer i ydervæggen vil også nemt kunne afsløres. Et termografisk billede giver gode indikationer af, hvad der bør undersøges nærmere i hulmuren. Det første du bør gøre er, at undersøge om der rent faktisk er plads til hulmursisolering.

Derefter skal du undersøge følgende, for at du får gavn af hulmursisolering:

  1. Hvilken stand er muren i?
  2. Hvordan er muren konstrueret?
  3. Er der problemer med fugt?

Formuren

Temperaturen vil blive sænket i formuren, når der hulmursisoleres. Det sker på grund af, at varmen fra huset vil holdes tilbage af hulmursisoleringen. Det medfører, at fordampningen fra murens udvendige overflade mindskes. Når fordampningen mindskes vil muren have sværere ved, at komme af med fugten, uanset om fugten kommer inde- eller udefra. Der vil være øget risiko for frostsprængninger grundet den ophobede fugt. Beskadigede sten eller sten der er begyndt at smuldre, bør udskiftes inden der foretages hulmursisolering. Revner og løst puds skal også ordnes.

Bagmuren bør undersøges

Få også undersøgt bagmuren for revner, sprækker og huller. Når der blæses isoleringsmateriale ind, risikerer du at få blæst støv ind i huset hvis der er utætheder. Det skyldes naturligvis det høje tryk, som der anvendes for at blæse isolering ind med. Utætheder vil typisk være ved døre, vinduesåbninger, fundament, loft eller ved skillevægge. I store træk omkring murafslutninger. Du kan tjekke at maling, væv og tapet slutter helt tæt, ved at banke på væggen. Er det en hul lyd tyder det på at pudsen er løs.