Hvad er et el-eftersyn?

Hvad er et el-eftersyn?

Et el-eftersyn er en af de tre nødvendigheder, som skal være opfyldt, før man kan fritstilles for sit 10årige mangelansvar som hussælger. Det svarer nogenlunde til en tilstandsrapport for de elinstallationer, som huset er udstyret med og den kan parres med et par andre ting, så man kan blive fritstillet for sit mangelansvar. De to andre ting, som man skal have styr på, er en tilstandsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring. Hvis, og kun hvis, alle disse ting er opfyldt, så vil man være i stand til at lægge bekymringerne omkring hussalget på hylden for bestandigt.

El-eftersyn i praksis

Når man skal have lavet et el-eftersyn, så udføres dette af en kompetent konsulent, der omhyggeligt kortlægger alle elinstallationerne i hjemmet og tager stikprøver af disse, så man kan være sikker på, at man ikke sælger noget, der er fejlbelagt. Det er den elmæssige pendant til en normal tilstandsrapport, der tager udgangspunkt i husets almene tilstand i dens konstruktion. Her tages der blot udgangspunkt i el-systemet generelle tilstand i stedet. Det gælder om at finde en kompetent fagperson, der kan lave et rigtigt og korrekt el-eftersyn af din bolig, så du ikke skal døje med disse bekymringer i fremtiden.

Hvad med tilstandsrapporten og ejeskifteforsikringen?

Hvis du vil fritages for dit mangelansvar, så skal du også have styr på disse ting. Tilstandsrapporten er noget, som man kan få lavet hos en del forskellige steder, der arbejder med at vurdere disse ting. Når man skal have fat i en ejerskifteforsikring, så gælder det selvfølgelig om at tage kontakt til et forsikringsselskab, der kan udarbejde et godt tilbud på denne forsikring og videregive dette tilbud til køberen. Hvis man får alle disse ting til at gå op i en højere enhed, så kan man endelig slappe af ved tanken om, at man ikke skal bøvle med huset igen nogensinde.