Stråtag: fordum eller fremtid?

Stråtag: fordum eller fremtid?

Stråtaget har altid vakt en del debat, når man spørger boligejere om deres mening. Fortalere vil sige, det er smukt, miljøvenligt, traditionspræget og indgår elegant i naturen omkring hjemmet. Modstandere vil derimod ofte vælge at kalde tagtypen gammeldags, dyr, besværlig og måske påpege, at der findes flere andre tagtyper, som isolerer bedre.

Men hvad er op og ned? Er stråtaget dyrt, gammelt og besværligt? Eller venter der en renæssance og fremtidig stigning i antallet af stråtage?

Fordom 1: Stråtaget er dyrt

Mange hævder, at det koster en formue at få lagt et nyt stråtag. Det er dog ikke sandt. Taget er ikke billigt, men heller ikke dyrt.

Et stråtag forventes at koste ca. 1400 kroner pr. kvadratmeter. Det er en smule dyrere end flere tegltage, men omvendt er det billigere end bl.a. zink og designtegl.

Desuden kan man forvente, at et stråtag kan holde i helt op til 50 år, hvis det holdes korrekt. Det betyder, det er en langtidsholdbar investering.

Fordom 2: Stråtaget kan ikke holde på varmen

Dette er ikke korrekt. I dag er stråtaget ganske godt til at regulere varmen, og faktisk er det i stand til både at holde huset varmt om vinteren og mere køligt om sommeren. De egenskaber er med til at sikre et behageligt indemiljø.

I dag vælger mange desuden at få en form for ekstra isolering eller membran under deres stråbelægning, hvorfor tagtypen absolut ikke er den energisynder, mange udråber den som.

Fordom 3: Det er besværligt at have et stråtag

Det er ikke mere besværligt for dig at have et stråtag end et andet tag. Men du skal være forberedt på, at der skal bestilles en tækker til løbende kontrol og mos- og/eller algebehandling samt evt. lapning.

Husk altid at få foretaget dine kontroller og behandlinger, da mos og svampe kan være med til at nedbryde stråtaget, og da fugt kan gøre det samme, hvis taget ikke beskytter korrekt.

Fordom 4: Stråtaget er ekstremt brandfarligt

Det er næppe en hemmelighed, at strå brænder bedre end f.eks. et plastik eller tegl. Det er dog forkert at sige, stråtage er en garanteret ildebrand i sig selv, da tagene i dag lægges med en membran, som virker brandhæmmende.

Forsikringspræmien kan dog forventes at koste 6.000 – 7.000 kroner årligt, hvilket bl.a. må tilskrives den øgede risiko, også selvom forsikringsrapporter påpeger, at der ikke er brand i flere stråtage kontra almindelige tage.

Læs mere her – hvis du vil lære mere om stråtaget.