Mini blasting som hjælp til byggeriet?

Mini blasting som hjælp til byggeriet?

Ved nybyg, ombygning og renovering kan det såkaldte mini blasting vise sig som en effektiv hjælp. Men hvad er det, og hvem gavner det?

Det er de færreste, som vil forbinde det at bygge eller renovere med sprængning. Men ikke desto mindre kan der være mening i at sprænge gamle bygningsdele af banen, ved at bruge den såkaldte mini blasting metode.

Metoden går i alt sin enkelthed ud på, at man i stedet for at bruge en håndholdt hammer eller tilsvarende vælger at sprænge et betonelement i stykker. Derved sparer man en stor portion tid ift. at hugge blokken væk, hvormed man altså også sparer penge i projektet.

Metoden strækker sig helt tilbage til 80’erne, hvor man udviklede den i forbindelse med netop nybyg, renovering og generelt arbejde i bygge- og anlægssektoren.

Det man gør, er at placere en lille sprængladning i et hul, som man har boret ud. Ladningen er lille, så hullet er typisk blot 1,5 til 2,0 cm.

Når der sprænges, er der naturligvis tage sikkerhedsforanstaltninger. Det betyder, der er dannet en afstand til det element, som der skal sprænges. Dertil har man så lagt blytæpper omkring for at dels minimere risikoen for at der flyver fragmenter ud fra området, hvilket kan være farligt, men også for at gøre den efterfølgende oprydning lettere.

Metoden er meget præcis, og man kan sagtens sprænge med så stor nøjagtighed, at man på samme betonsøjle kan nøjes med at bortsprænge et specifikt område.

Selvom metoden er fra 80’erne er den stadig i fuld brug i dag. Den er blevet alment accepteret i byggebranchen og nedrivningssektoren, hvor man anderender den som et sikkert, effektivt og økonomisk redskab.

Det er dog ikke den almene håndværksvirksomhed, som kan løse opgaven. Det kræver specialister, som tilkaldes til at løse problemstillingen. Det gør de til gengæld med stor succes, hvorefter det øvrige bygge- eller renoveringsarbejde kan fortsætte.