Overvejer du sandblæsning?

Overvejer du sandblæsning?

Du har måske hørt om sandblæsning men er ikke helt sikker på, hvad det er, og om det er en metode, du burde gøre brug af. Er det tilfældet, er der her en række grunde til, hvorfor sandblæsning er en god idé. Er du fra Aarhus kan du i øvrigt læse mere om sandblæsning i nærområdet her.

 

Hvad er sandblæsning?

Før man overhovedet overvejer, om man skal gøre brug af sandblæsning, er det selvfølgelig em god idé at vide, hvad det er, og hvad det gør godt for. Sandblæsning bruges kort sagt til at rengøre overflader, inden man foretager en facaderenovering, maler facaden eller foretager andre ændringer. Man kan måske ikke umiddelbart se det, men en facademur gemmer tit på mange forskellige ting såsom gammel maling, kalk, snavs og løs puds. Disse ting skal helst fjernes eller renses helt væk, for man kan foretage en ordentlig renovering af facaden. Det skal de, da en ny overfladerenovering ellers ikke vil holde ordentligt. Selve processen ved at sandblæse foregår ved, at man ved hjælp af en trykluftsmaskine accelerer sand op i høj hastighed, hvilket man blæser på den ønskede facade for at få en rensende effekt.

 

Praktiske informationer omkring sandblæsning

Først og fremmest skal det siges, at det altid er en god idé, at man får udført sandblæsning af professionelle, da man dermed både opnår det bedste resultat, men også fordi, der er nogle sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages hensyn til. Hvis man eksempelvis er i tvivl om, hvorvidt facaden bliver beskadiget af en sandblæsning, vil professionelle kunne lave en vurdering af den enkelte facade, hvorfor man derfor sørger for, at denne ikke bliver beskadiget. Derudover er der også en anden vigtig faktor, der spiller ind; det kan godt svine og støve en hel del, når man sandblæser, hvilket faktisk endda kan være sundhedsskadeligt. Det er vel og mærke, hvis det ikke bliver udført af folk, der ved, hvad de laver. Professionelle vil desuden sørge for, korrekt tildækning/afdækning af diverse åbninger, som kan tage skade af blæsningen. Man kan få foretaget sandblæsning hele året, og det skader altså ikke facaden, hvis denne står afblæst og dermed renset henover en vinter. Den behandlede overflade vil faktisk have lettere ved at ånde.