Sådan slipper du af med PCB

Sådan slipper du af med PCB

Det er nok ikke de helt store klokker, der ringer, når man siger polyklorerede bifenyler. Nævner man i stedet forkortelsen PCB, er der måske noget, der dæmrer. PCB er et giftstof, som findes i bygningsmaterialer i bygninger, der er etableret i perioden 1950 – 1977. Dem findes der rigtig mange af, og i mange af disse bygninger er stoffet stadig at finde. Men hvorfor tilsatte man i sin tid dette giftstof i byggeriet, og hvor kan man risikere at støde på det i dag? Bliv klogere på historien bag PCB, og hvorfor det er en særdeles god idé at få det fjernet øjeblikkeligt.

Hvorfor findes PCB i bygninger?

Da diverse bygninger skød op fra jorden i starten af 50’erne, tilsatte man PCB i blandt andet fuger og maling, fordi stoffet på overfladen havde nogle særdeles brugbare evner. Det medvirkede blandt andet til øget isolering og var samtidig brandhæmmende, og derfor var det meget populært at bruge i byggematerialer. Hvad man ikke vidste på daværende tidspunkt var, at stoffet ikke kun var brugbart på overfladen.

Under overfladen gemte der sig nemlig ubehagelig bivirkninger ved at komme i nærkontakt og optage stoffet i kroppen. Det fandt man dog først ud af meget senere, og da var det allerede for sent at ændre kurs. Et hav af huse og større bygninger, eksempelvis private boliger og offentlige institutioner, blev opført med PCB holdige byggematerialer. Flere af disse huse og bygninger står stadig den dag i dag, hvilket er yderst uhensigtsmæssigt – både set ud fra et menneskeligt og miljømæssigt perspektiv. I 1977 blev det forbudt at anvende PCB i byggeriet, og derfor skal alarmklokkerne kun ringe i forbindelse med bygninger fra perioden 1950-1977.

pcb-sanering

Hvor farlig er PCB?

PCB er en af verdens farligste miljøgifte, og drejer det sig om en bygning med en høj koncentration af stoffet, kan det have alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø. Selvom der angiveligt ikke findes enorme mængder af PCB i danske bygninger, kan det alligevel få konsekvenser, hvis man optager stoffet i kroppen. Det kan blandt andet ske via mad eller drikke, gennem huden eller via indånding.

Optagelse af PCB i kroppen kan i værste fald være kræftfremkaldende, forstyrre hormonbalancen og dermed nedsætte forplantningsevnen. Den risiko bør man under ingen omstændigheder løbe, og derfor bør en grundig PCB sanering være højeste prioritet, såfremt man befinder sig i en bygning fra den pågældende periode. Men hvordan slipper man så af med giftstoffet? Det er et farligt arbejde, som man skal have professionelle fagfolk til at varetage.

Hvordan slipper man af med PCB?

Man kan ikke kigge på en bygning og konstatere; ”Hov, dette hus er da fyldt med PCB.” Eftersom PCB er tilsat eksempelvis maling og fugemasse, er stoffet skjult for det blotte øje, og det kræver de rigtige maskiner og certificerede fagfolk for at kunne dokumentere koncentrationen af PCB.

Har du mistanke om PCB, bør du kontakte et firma, der er eksperter i PCB sanering. De vil først screene bygningen for at fastslå omfanget af PCB, og efterfølgende vil de anvende en nøje tilrettelagt procedure for at få byggematerialerne udskiftet og skaffet af vejen. PCB kan som nævnt også have alvorlige konsekvenser for miljøet, og derfor skal det behandles og håndteres med største forsigtighed.