Foruren mindre med natur-energi

bygma-og-naturenergi-bedrehusoghave-dk

I Danmark har vi en af de største udledninger af CO2 pr. indbygger i verden, og det giver et stort energiforbrug, som har en kæmpe betydning for vores natur og miljø. Energi er forudsætningen for det moderne samfund, og det handler derfor om, at finde løsninger, som ikke bidrager til den globale opvarmning.

Den almene dansker benytter sig hovedsagligt af klimabelastende energi fra allerede om morgenen, når kaffemaskinen tændes, og til om aftenen, når man kører hjem i sin bil. Når man producerer strøm, ved brug af biomasse, biogas, affald og fossile brændstoffer som olie, kul og naturgas, medfører det CO2 udslip, drivhusgasser og forurenende gasser. Der produceres altså en del forskellige forurenende gasser dagen lang.

Danmark har en stor afhængighed af olie til transport og kul til kraft-varmeværkerne, hvilket giver en stor udledning af CO2 i forhold gas, som har en mindre udledning. Omstillingen til 100% vedvarende energi er vigtigt for vores miljø, hvis vi vil sikre os en grønnere fremtid.

Anvend grøn strøm

Hvis man skal bidrage til miljøet kan man starte med at ændre på de ikke så miljøvenlige vaner derhjemme. Anvendelsen skal ske med større omtanke og med et så lille spild som muligt. En god ting at starte med er derfor boligens traditionelle strøm. I stedet kan der anvendes strøm fra de mange danske vindmøller, og derved bidrager man til rentabiliteten af investeringer i vindkraft, hvilket ender ud i et bedre miljø og klima.

Vindkraft er en ren energikilde, som ikke medvirker til den globale opvarmning. Strøm fra vindmøller er 100% vedvarende energikilder, da vindmøllen udnytter vindens energi til at producere elektricitet. Hvis du overvejer en grønnere levevej, som medvirker til et bedre miljø og klima igennem anvendelse af grøn strøm, så kan du få et overblik her.

Opvarm huset med CO2-neutrale træpiller

Når det kommer til opvarmning af hjemmet er radiatoren også en stor synder. Strømmen i radiatoren kommer fra store kraftværker, der producerer en masse energi til os alle sammen, men på samme tid udledes der skadelige stoffer.

I stedet for at skrue radiatorerne helt op på fuld om vinteren er det en god idé, at få noget varme i huset via træpiller, som er 100% træ, som producerer CO2-neutral energi med en optimal forbrænding. Det vil sige, at processen ikke udsender mere CO2, end den optager.  Træpiller er derfor et godt valg, her kan du købe træpiller, når du skal opvarme boligen i de kolde måneder.