PCB fuger – Det usynlige monster der gemmer sig i hjemmet

PCB fuger – Det usynlige monster der gemmer sig i hjemmet

Det er ikke altid vi er klar over hvor de farlige monstre befinder sig. Vi kan kigge under sengen og nemt konstatere, at de ikke findes dér. Men ikke alting er så let at finde svar på.

I Danmark er mange af vores hjem, skoler og institutioner blevet bygget med PCB, et materiale mange ikke kender til. Et monster, der hverken lugtes eller ses, men alligevel kan skade os.

Hvad er PCB og findes det i alle boliger?

PCB er en miljøgift som blev delvist forbudt i 1977 og fuldstændig forbudt i 1986. Over 75% af huse og bygninger der er konstrueret i perioden mellem 1950 og 1977 indeholder PCB i dag.

Ved forhøjede PCB niveauer over længere tid, kan stoffet hobe sig op i kroppen og medføre alvorlige sundhedsskader både for lever, nerve- og immunsystem.

Fordi ens indeklima i hjemmet er et sted man opholder sig i længere tid, og fordi det indtil 1977 var tilladt at bygge huse med PCB fuger, så er netop boligen et af de steder man kan risikere en forgiftning.

Du kan få din bolig undersøgt for PCB

PCB er indtil 1977 blevet brugt i fugemasse og forsegling af termoruder. Man kan med det blotte øje ikke se om en bygning har PCB fuger eller ej. PCB fuger er lidt gummiagtige og har flere farvevariationer og adskiller sig ikke fra andre typer.

Hvis man vil vide om ens bolig indeholder PCB, så er man nødt til at få målt indeluften. Der findes firmaer der rådgiver om PCB fuger og har erfaring med at måle niveauet, samt sørge for at fjerne materialet.

Kan man lugte om man har PCB fuger i sin bolig?

Selvom PCB er blevet anvendt til at blødgøre fugemasse, så siver det også ud til andre materialer, samt luften og naturen omkring fugen.

Den mest typiske fugemasse med PCB fra 1950 til 1977 var polysulfidfuge. Denne er kun brugt udendørs, da den lugter svagt af rådne æg. Indendørs fugemasser har ikke en lugt og man kan derfor ikke udlede noget om PCB på denne måde. Hvis man vil finde ud af om man har PCB fuger er man derfor nødt til at få et firma ud, som kan tage en prøve.

Afskaffelse af sundhedsskadelige PCB fuger skal håndteres professionelt

Fordi PCB fuger kan være meget giftige er det vigtigt at man ikke ved egen håndtering spreder stoffet til andre. Når et firma går i gang med at fjerne PCB fra en bygning, så afgrænses hele arbejdsstedet og der skiltes med PCB arbejde. Dette så andre ikke udsættes for forureningen.